Reference

Realizované projekty a činnosti Vodohospodářských projektů s.r.o.

Hradčany – oprava rybníka DUR, DSP – r. 2017

Investor město Ralsko, IN 34,067 mil. Kč

Volfartice – oprava rybníka pod školou, DSP, DPS – r. 2017

Investor obec Volfartice IN 1,7 mil.Kč

Stráž pod Ralskem – Oprava přívodního řadu C – DUR, DSP, realizační dokumentace – r. 2017

Investor DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem IN 5,7 mil. Kč

Stráž pod Ralskem – rekonstrukce přečerpávací stanice OV – DUR, DSP, AD – r. 2016,2017

Investor ČR Vězeňská služba ČR IN 3,6 mil. Kč

VN Markvartice – oprava objektu spodních výpustí – DSP, DPS – r. 2016, AD 2016/17

Investor Povodí Ohře s.p IN 2,6 mil. Kč

Měcholupy – dostavba vodohospodářské infrastruktury 8 RD u školy – DUR, DSP – r. 2016

Investor Obec Měcholupy IN 8 mil. Kč

Radvanec – retenční nádrž, realizační dokumentace – r. 2015, AD 2016

Investor Lesy ČR, s.p. lesní správa Česká Lípa

Měcholupy – pravobřežní kanalizace DUR, DSP – r. 2015

Investor Obec Měcholupy IN 10 mil. Kč

Chřibská – oprava vodárenského potrubí VD Chřibská – realizační dokumentace stavby r. 2014, AD 2014-15

Investor Povodí Ohře s.p. – IN 4,2 mil. Kč

Varnsdorf – úprava koryta vodního toku Duchcovská a Čs. letců, realizační dokumentace – r. 2014,

Investor Město Varnsdorf – IN 1,4 mil. Kč

Cvikov – rekonstrukce rybníka, realizační dokumentace – r. 2013, AD 2014

Investor Lesy ČR, s.p. lesní správa Česká Lípa

DIAMO s.p. – výtlak a ČSOV, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, kanalizační výtlak a ČSOV – DUR, DSP, realizační dokumentace – r. 2014

Investor DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem – IN 8,5 mil. Kč

Velký Šenov – Kanalizace a vodovod Lipovská – 12 TI Velký Šenov, Kanalizace a vodovod Leopoldka – 10 TI Velký Šenov, DUR, DSP včetně inženýrské činnosti – r. 2014

Investor Město Velký Šenov – IN 8,5 mil. Kč

Horní Podluží – kanalizace II.etapa stavby, TDI – r. 2013, 2014

Investor Obec Horní Podluží – IN 23 mil. Kč

Zlatá Olešnice – vodovod 1. etapa stavby, TDI – r. 2013

Investor Zlatá Olešnice – IN 2,7 mil. Kč

Žandov, Heřmanice – vodovod – r. 2013

Investor Město Žandov – IN 14 mil. Kč

Krompach – vodovod, realizační dokumentace – r. 2013

Investor Obec Krompach – IN 5,1 mil. Kč

Skalice – oprava nábřežní zdi, DSP, DPS – r. 2012

Investor – Povodí Ohře s.p., IN 480 tis. Kč

Lindava, Svitava – vodovod, realizace, TDI, – r. 2012-2013

Investor Město Cvikov – délka vodovodu 10,5 km, věžový vodojem – IN 36 mil. Kč

Drnovec kanalizace, 1.část Cvikov, DSP, DPS – r. 2012

Investor Město Cvikov – 100 m, IN 600 tis. Kč

Kunratice – oprava náhonu, DSP, DPS – r. 2012

Investor obec Kunratice – IN 500 tis. Kč

Skalice – oprava nábřežní zdi, DSP, DPS – r. 2012

Investor – Povodí Ohře s.p., IN 480 tis. Kč

Žandov, Potoční – kanalizace, realizační dokumentace r. 2013, AD 2014

Investor Město Žandov – IN 2,9 mil. Kč

Varnsdorf – kanalizační přípojka MŠ Národní – kanalizace, realizační dokumentace – r. 2013

technická pomoc při realizaci, AD r. 2014, Investor Město Varnsdorf – IN 0,75 mil. Kč

Velký Šenov – rekonstrukce vodovodu Leopoldka, realizační dokumentace – r. 2013

Investor Středisko místního hospodářství – IN 0,3 mil. Kč

Cvikov – rekonstrukce rybníka, realizační dokumentace – r. 2013, AD 2014

Investor Lesy ČR, s.p. lesní správa Česká Lípa, IN 1,3 mil. Kč

Zlatá Olešnice – vodovod 1. etapa stavby, TDI – r. 2013, vodovod 2. etapa stavby, TDI – r. 2014

Investor Zlatá Olešnice – IN 5,5 mil. Kč

Horní Podluží – kanalizace II.etapa stavby, TDI – r. 2013, 2014

Investor Obec Horní Podluží – IN 23 mil. Kč

Chřibská – oprava vodárenského potrubí VD Chřibská – realizační dokumentace stavby r. 2014, AD
2014-15

Investor Povodí Ohře s.p. – IN 4,2 mil. Kč

Krompach 2015 VelkySenov2014 LesyCR2014 Chribska2014 DIAMO Horní Podluží Cvikov TDIZandov

vodovodní přípojky, kanalizační přípojky

domovní čistírny odpadních vod

studny