OZO

OZO – Odborně způsobilá osoba, která dle naplnění všech požadavků stanovených v §59 odstavce 2 zákona č. 254/2001SB. o vodách a změně některých zákonů, v platném znění a Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odstavce 1 písmene k) vodního zákona, může tato osoba provádět revize vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona.

Tímto tedy se naše služby rozrůstají o revize vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona.

Odborně způsobilá osoba