O nás

Přijedeme – Poradíme – Vyprojektujeme – Vyřídíme

Společnost Vodohospodářské projekty s.r.o. vznikla v roce 2012.

Zakladatelkami společnosti jsou Ing. Jarmila Tavodová a Ing. Radana Ranincová.

Ing. Jarmila Tavodová je od roku 2002 autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a má dvacetiletou  praxi v oblasti vodního hospodářství, provozní a projekční činnosti. Od roku 1999 do roku 2011 vedla projekční atelier  Severočeské vodárenské inženýrské společnosti s.r.o. v České Lípě.

Ing. Radana Ranincová pracovala před založením společnosti 8 let ve státní správě a 5 let v projekční společnosti jako projektantka.

Obě jsou absolventky stavební fakulty ČVUT v Praze, obor vodní  hospodářství a vodní stavby.

Cílem společnosti Vodohospodářské projekty s.r.o. je poskytovat  kvalitní a komplexní služby v oblasti vodohospodářských staveb,  a to od studií, projektových dokumentací pro všechny stupně  řízení až po autorské dozory a technické dozory investora v době realizace díla.